BannerQuotes
Twitter Facebook YouTube
English
Go quickly to:

Ik geloof dat (2008)

 
 

 

Listen to a clip:
If your browser doesn't support this player, click here.

 

 

Lyrics: André F. Troost

Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is -
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid -
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit -
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!

 

Click below for an example of the score:

Voorbeeld

 

 

Order information

 

What are the costs?
The price depends on how many members you got in your choir and/or band. In the list below you can find all prizes. Pay attention to the fact that all prices are VAT included, but exclude shipping costs.

 

  Choir (2 pg.) € 1,25 per copy
  Lead sheet € 1,50
  Piano/vocal € 2,50
  Harmonica € 1,75

 

 

How do you order?
Do you want to sing and play this song with your choir and/or band? Then send an email to order@ajlschenkel.com. Please indicate how many copies you require. We will send you a conformation email and we will make sure that you will receive the music as soon as possible.

 

 
© AfterBeat | KvK 24449755
Banner
Bekijk deze website in het Nederlands
View this website in English
Follow Harm Jan on YouTube
Follow Harm Jan on Facebook
Follow Harm Jan on Twitter